Konzultácie

Konzultácie sú zamerané na zdravý psychický vývoj a výchovu detí, celkovo na podporu osobnostného rastu. Na týchto konzultáciách môžete dostať odpovede na vaše otázky týkajúce sa detí, rodiny a výchovy. Trvanie: 60 minút. Cena: 30 EUR

 

Konzultácie cez Skype

Konzultácie sú zamerané na zdravý psychický vývoj a výchovu detí, celkovo na podporu osobnostného rastu. Na týchto konzultáciách môžete dostať odpovede na vaše otázky týkajúce sa detí, rodiny a výchovy. Je určená predovšetkým pre rodičov, ktorí nie sú z Bratislavy alebo žijú v zahraničí a hľadajú slovensky alebo maďarsky hovoriacu konzultantku. Trvanie: 60 minút. Cena: 30 EUR

 

Konzultácie cez víkend a sviatky

Konzultácie sú zamerané na zdravý psychický vývoj  a výchovu detí, celkovo na podporu osobnostného rastu. Na týchto konzultáciách môžete dostať odpovede na vaše otázky týkajúce sa detí, rodiny a výchovy v sobotu, nedeľu alebo cez sviatky. Trvanie: 60 minút. Cena: 50 EUR


Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa cenníka. Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky. Poskytujem služby v oblasti osobnostného rozvoja a zdravého životného štýlu.