Back to All Events

Obdobie vzdoru a hranice

  • Rodinné centrum Daisy 76 Hlavná Rovinka, Bratislavský kraj, 900 41 Slovakia (map)

Od akého veku máme začať nastaviť režim pre dieťa?

  • Prečo je pre dieťa nevyhnutné, aby malo nejaký režim?

  • Ako správne reagovať na dieťa v období vzdoru?

  • O čom v skutočnosti obdobie vzdoru je?

  • Aká je najdôležitejšia úloha rodičov v tomto vývinovom období?

  • Po stretnutí budete vnímať obdobie vzdoru aj nevyhnutnosť nastavenia režimu inými očami. Získate podporu v tom, aby ste dávali deťom slobodu, ale aj nevyhnutné hranice. Budete vedieť ako reagovať, keď vaše dieťa vzdoruje a naučíte sa predchádzať týmto situáciám.

Vidíme sa v Rodinnom centre Daisy v Rovinke. Počet miest je limitovaný.

Prihlásiť sa môžete na: Prihlasovanie:
info@rcdaisy.sk
0918 683 600