Back to All Events

Obdobie vzdoru a hranice

  • Tri Šišky 3 Piešťanská Trnava, Trnavský kraj, 917 01 Slovakia (map)

Od akého veku máme začať nastaviť režim pre dieťa?

Prečo je pre dieťa nevyhnutné, aby malo nejaký režim?

Ako správne reagovať na dieťa v období vzdoru?

O čom v skutočnosti obdobie vzdoru je?

Aká je najdôležitejšia úloha rodičov v tomto vývinovom období?

Po stretnutí budete vnímať obdobie vzdoru aj nevyhnutnosť nastavenia režimu inými očami. Získate podporu v tom, aby ste dávali deťom slobodu, ale aj nevyhnutné hranice. Budete vedieť ako reagovať, keď vaše dieťa vzdoruje a naučíte sa predchádzať týmto situáciám.

Prednáška je v malej skupine, bez účasti detí...

Vstup 12 eur (10 eur pre cvičiacich Baby Balance alebo Pohyb Hrou)