Aj vaše dieťa vzdoruje? – Tešte sa z toho

Malá Emka sa hodí v obchode o zem, lebo mamina jej nekúpila čokoládu. Ferko plače, lebo nechce odísť z ihriska. Adelka „trucuje“, lebo nechce ukončiť svoju hru a sadnúť si k stolu na obed. Paťko kričí: „Si zlá. Nemám ťa rád“.

Náročné a nepríjemné situácie. Je vám niektorá povedomá? Super, tešte sa. Vaše dieťa totiž práve prejavilo svoju vôľu a stáva sa z neho samostatný nezávislý človek. Všetky deti vo vyššie uvedených situáciách majú zhruba rok a pol až 3 roky a podľa odborníkov sa nachádzajú v období vzdoru. O čom však obdobie tzv. vzdoru je? Je to prirodzené vývinové obdobie, kedy si dieťa začína uvedomovať svoju nezávislosť a prejavovať svoju vôľu a svoj názor.

Zisťuje, aké pravidlá platia vo svete, či platia stále, či sa dajú posúvať. Je úplne v poriadku, ak vám dieťa dá najavo, že sa mu niečo nepáči, že s vami nesúhlasí, keď ste práve niečo zakázali alebo prikázali. Prirodzenou reakciou dieťaťa je práve plač, hnev, zlosť, vzdor alebo jasné: „NIE“.

Čo je jedným z najdôležitejších úloh rodičov v tomto vývinovom období?

Dieťa nepotrebuje dostať vždy to čo chce, ale musí zažiť to, že dostane všetko, čo potrebuje. Treba stanoviť hranice, čo dieťa ešte môže a čo už nie vzhľadom na svoj vek, kde sa môže rozhodovať, a čo je už priveľká zodpovednosť, či ide o rozmary alebo skutočné potreby. Nevyhnutnou a priznajme si, často najťažšou úlohou rodiča je ostať pokojným a byť dôsledným v trvaní na svojej požiadavke, zákaze alebo na určitom režime či pravidlách práve kvôli silným reakciám detí. Oceniť treba to, ak sa dieťa osamostatňuje vhodným spôsobom, ak prejavuje svoju nezávislosť a vôľu. Nechce vás naschvál vytočiť.

V úvode spomenuté situácie sú vítané. Ak je dieťa stále „dobré“, poslušné, vždy počúva na prvé slovo, tak sa podriaďuje, má väčšinou submisívne správanie a môže mu to komplikovať život v škôlke, v škole a aj v „dospelom“ živote.

Čo sa stane, ak dieťaťu nezadáte hranice a pravidlá budú platné len občas? Nebudujete jeho základnú dôveru vo svet, bude vnímať tento svet ako nebezpečné, nepredvídateľné a chaotické miesto, a rovnako sa môže javiť aj jeho správanie spojené s obrovskou neistotou. Rovnako, aj vy ako osoba budete pre neho nečitateľná a nejasná.

Nápomocné je pozerať sa na obdobie vzdoru ako na obdobie autonómie a vôle – toto pomenovanie vystihuje podstatu tohto obdobia a môžeme sa naň pozerať pozitívne a optimisticky a tešiť sa z každého prejavu dieťaťa.

Článok Silvii Érsekovej - autorky O deťoch