O deťoch a o mne

Volám sa Silvia Érseková. Odjakživa milujem tráviť čas s deťmi: hrať sa s nimi, učiť a rozvíjať ich. Neskutočne ma fascinuje ich rozmýšľanie, prežívanie a otvorenosť s akou k nám pristupujú. Keď sa do mojej starostlivosťi dostali tie najmenšie deti do troch rokov, a vy rodičia ste sa začali pýtať ako vychovávať inak: s väčším porozumením, so vzájomným rešpektom, s ľahkosťou a zameriavaním sa na podstatné veci, presne som vedela, čomu sa chcem venovať.

Vznikol projekt O deťoch. Najskôr na facebooku, kde tvorím vlastný obsah v podobe myšlienok, citátov, interaktívnych príspevkov a živých vysielaní. Neskôr som cítila potrebu vytvoriť aj tento internetový portál.

Mojím cieľom je, aby ste vy, ženy- mamy a muži - otcovia cítili, že máte výchovu svojich detí v rukách a cítite sa dostatočne istí a kompetentní. Dôverujete svojej intuícii a dokážete rozlíšiť trendy vo výchove od princípov, ktoré sú všeobecne platné a pre zdravý sociálny, emocionálny a intelektový vývin detí prospešné. Vytváram aj priestor pre otcov, aby mali možnosť diskutovať o výchove a dať im do ruky praktické výchovné nástroje.

Verím, že spolu vychováme spokojné, šťastné a sebavedomé deti, ktoré pôjdu za svojimi snami, výzvy budú vnímať ako súčasť života a budú pracovať na tom, aby vytvorili krajšie miesto pre život.

Silvia Érseková: “Robím, čo milujem, milujem, čo robím” s absolútnym nadšením.

Silvia Érseková: “Robím, čo milujem, milujem, čo robím” s absolútnym nadšením.

Kde to všetko začalo…

Neuveríte, ale psychológiu som išla študovať na základe jedného amerického seriálu, ktorý som pozerala ešte na základnej škole. Odvtedy už prešlo veľa času, a ja som v roku 2010 ukončila štúdium jednoodborovej psychológie v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Po letných prázdninách som nastúpila do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch a získavala svoje prvé skúsenosti. Po 3 rokoch som začala pracovať v rovnakom centre v Bratislave. Pomaly som získavala skutočný pohľad na to, čo psychológia je, ako na Slovensku poradenstvo a celkovo školský systém „funguje“.

Vedela som, že svojej práci sa chcem venovať naďalej, hľadala som však možnosti, ako to robiť inak – kvalitnejšie, s lepšími podmienkami pre klientov aj pre seba a viac nápomocne. Vety typu: „Inak sa to nedá, roky to robíme takto.“ „ Proste ono je to už také“- ma znechucovali. Napriek tomu som sa skoro 7 rokov venovala predovšetkým psychologickej diagnostike, vedeniu besied  pre žiakov a učiteľov. Neskôr som poskytovala individuálnu starostlivosť pre deti a mládež a konzultácie pre rodičov. V spolupráci s kolegami som viedla terapeutické skupiny detí s problémami v správaní a v nadväzovaní sociálnych kontaktov. Na pôde škôl a materských škôl som sa zameriavala na preventívne programy.

Zmeny sa začali diať, keď som po úspešnom absolvovaní intenzívneho polročného kurzu Bereavement training course - Sprevádzanie detí a rodín smútením v rokoch 2013 až 2016 začala aktívne spolupracovať s Plamienok n. o. ako dobrovoľníčka pri klinickej práci s deťmi. Našla som tam práve ten „ľudský rozmer“, ktorý do dnes uplatňujem a zdokonaľujem. Ide o vysokú vnímavosť voči potrebám klientov, o hlboké porozumenie a akceptujúci prístup.

V roku 2015 som ukončila ročné Vzdelávanie v terapii hrou a v roku 2016 výcvikový program Filiálna terapia v Inštitúte terapie hrou, s ktorým aj naďalej spolupracujem a určilo to moje ďalšie smerovanie.

Projekt Na káve so psychologičkou vznikol v lete 2016, a teraz už úspešne prebieha v Bratislave v Baby Balance, v Pezinku v el-Academy, v Trnave a dostávam pozvania aj do iných miest.

Aktuálne som hrová terapeutka, poradkyňa, autorka projektu Na káve so psychologičkou, autorka a lektorka workshopu pre otcov Staň sa SUPERtatom/Kurz o výchove detí pre otcov a lektorka Kurzu rodičovských zručností: vnímavý rodič. Spolupracujem predovšetkým s internetovými portálmi slovenskypacient.sk a minoritykids.fonix.sk.

Som zástancom toho, že človek sa má vzdelávať celý život - nielen vo svojom obore, ale má sa zameriavať aj na neustále rozvíjanie svojej osobnosti. Rada podporujem zmysluplné projekty, ktorých cieľom je skvaliťňovať životy ľudí a dávať im nádej v lepšiu budúcnosť. Preto podporujem Plamienok, n.o. svojimi 2%-mi a Projekt Nourish The Children. Chcete sa pridať? Napíšte mi. Každá kvapka sa ráta. 

Svoj voľný čas rada trávim sama s rôznymi knižkami v ruke. Rada sa stretávam aj s priateľmi na káve. Beh a cvičenie mi pomáhajú vyčistiť si hlavu a udržiavajú ma v dobrej fyzickej kondícii.

Teším sa na spoluprácu s vami. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte skontaktovať na silvia@odetoch.sk