Prečo sa bojíme obdobia vzdoru? + 13 tipov ako ho prežiť

Obdobie vzdoru je najdôležitejším vývinovým obdobím v živote detí. Väčšina rodičov, učiteľov, vychovávateľov, a všeobecne dospelých, je však z neho vystrašená a chcú ho mať čo najrýchlejšie za sebou.

V tomto článku uvediem zdroje tohto strachu a verím, že vám pomôže pozerať sa na toto obdobie ako na obrovskú príležitosť dať vašim deťom to, čo najviac potrebujú.

Položte si jednu otázku: Čo si predstavíte , keď počujete výraz „obdobie vzdoru“? Sú vaše odpovede podobné, ako tieto?: „Moje dieťa bude vzdorovať, že nebude robiť to, čo chcem ja, že sa bude hádzať o zem, že sa bude zlostiť, že ma bude vytáčať, že so mnou bude bojovať.“

Samozrejme, keď počujeme tento výraz, naskakujú nám samé negatívne, veľmi nepríjemné, a emocionálne náročné situácie a reakcie. Nehovorím, že „obdobie vzdoru“ je ľahkým vývinovým obdobím. Často však máme očakávania,  že výchova detí má byť pohodlná a jednoduchá záležitosť, kde existujú triky, ako sa vyvarovať silným pocitom detí a deti budú na prvé slovo počúvať a poslúchať.

Ste si istí, že naozaj chcete deti, ktoré robia vždy to, čo chcete, ktoré nemajú vlastný názor, nevedia sa presadiť a prejaviť svoje emócie? Myslím si, že nie.

Toto vývinové obdobie každopádne skúša trpezlivosť a výchovné zručnosti rodičov. Máte k dispozícii enormné množstvo informácií, každý tvrdí niečo iné a napriek tomu nič nefunguje. Poďme sa pozrieť na to, čo je v pozadí „obdobia vzdoru“.

Vývinové obdobie medzi približne 1 a pol rokom a 3 rokov dieťaťa je obdobím autonómie, osamostatňovania sa a vôle podľa Erika Eriksona, významného vývinového psychológa. V pozadí „vzdoru“ sa skrýva niekoľko skutočností:

  • dieťa dáva najavo, že sa mu nepáči, keď mu niečo zakazujete alebo prikazujete,

  • dieťa testuje hranice, hľadá, kde sa nachádzajú mantinely v jeho živote, o ktoré sa môže oprieť,

  • učí sa presadzovať si svoju vôľu,

  • zisťuje, že je samostatné indivíduum, nezávislé od rodičov a jeho správanie má vplyv na okolie

  • dieťa sa učí vyrovnávať sa so silnými pocitmi (predovšetkým s hnevom a frustráciou, keď niečo nie je tak, ako ono chce) a učí sa zvládať situáciu, kedy narazí na hranicu a počuje„NIE“.

V tomto období prebieha obrovský vývin osobnosti. Vaše, doteraz poslušné, dieťa vám robí vrásky na čele, už nie je také poslušné ako bývalo, už aj „vyvádza“, chce robiť tie činnosti samostatne, ktoré ešte nemôže vzhľadom na jeho vek a/alebo schopnosti, a tie, ktoré už ovládalo alebo by malo ovládať, odmieta. Poznáte to?

A práve v tomto období na rodičov čaká náročná, avšak krásna práca vo vychovávaní detí. Rada by som vám uviedla 13 tipov, ako ho prežiť, čo môže pomôcť vám a vašim deťom, aby ste naplnili úlohy tohto dôležitého vývinového obdobia. Uvedomte si, o čom naozaj „obdobie vzdoru“ je, teda čo je v jeho pozadí (čítajte vyššie).

1.      Buďte trpezlivý (na seba aj na svoje deti).

2.       Zostaňte pokojný (ak to nejde, dýchajte, a počítajte do 10).

3.       Prijmite vaše neúspechy (nemôžete vždy všetko vedieť riešiť- a je to v poriadku). 

4.      Uvedomte si, že vy ste tým najdôležitejším dospelým v živote vašich detí.

5.       Hľadajte rovnováhu medzi zadávaním hraníc a umožnením slobody. 

6.      Naučte sa dôverovať sebe a svojim deťom.

7.       Určite priority a hodnoty.

8.       Uvedomte si, že výchova je beh na dlhé trate, nakoľko ide o celoživotné budovanie vzťahu.

9.      Prijmite to, že neexistujú žiadne triky a zázračné formulky, existuje však prístup, ktorý pomôže. 

10.   Prijmite to, že nemôžete, a ani to nie je nevyhnutné, ochrániť deti pred sklamaním, zlyhaním, robením chýb, nepríjemnými pocitmi, malými zraneniami. 

11.   To, čo vás teraz obťažuje, pripadá vám ako strata času a želáte si rýchle riešenia, je obrovská investícia do výchovy vašich detí.

12.   Uvedomte si, že to, čo vy ako rodič potrebujete, zo psychologicko-výchovného hľadiska, sa nemusí stotožňovať s tým, čo vaše deti potrebujú. 

Článok Silvii Érsekovej - autorky O deťoch