Tablety pre batoľaťá – áno alebo nie?

Vidieť bábätká, ktoré sa najedia len pri zapnutom tablete alebo predškolákov, ktoré s nimi zaspávajú v posteli nie je nič nové. Technológie sa stali súčasťou nášho každodenného života a aj my dospelí na nich trávime niekoľko hodín denne a prirodzene ich začneme ponúkať svojim deťom.  Kedy je však ten správny čas dať im ich do rúk ? Aké hranice je nutné stanoviť?

Výskumy uvádzajú, že 64% ročných a dvojročných detí denne pozerá vyše 2 hodín televíziu alebo videá na tablete.

Výskumníci z Univerzity Sheffield a Edinburgh v spolupráci s BBC a ďalšími organizáciami uskutočnili výskum zameraný na používanie aplikácií v mobiloch a tabletoch. Svoju pozornosť zameriavali na správanie detí od 0 do 5 rokov a zistili, že

počas týždňa deti používajú tablet 79 minút denne,

počas víkendu ho používajú 83 minút denne,

v 57 % prípadov ich používajú spolu s rodičmi, 35% samé,

na začiatku a na konci dňa používanie tabletov iniciujú deti.

Americká pediatrická akadémia, pracovná skupina Bieleho domu o detskej obezite a iní prišli k podobným zisteniam. Podľa nich deti vo veku do 1 roka trávia pozeraním televízie a videí priemerne 90 minút denne! Avšak hlavným odporúčaním amerických akademikov je nepoužívať technológie deťmi mladšími ako 2 roky.

Zistili, že deti, ktoré trávia pred obrazovkami moderných zariadení veľa času, majú nepravidelný spánok, oneskoruje sa ich rečový vývin a znižuje sa interakcia s rodičmi.  V neskoršom veku sa vyskytujú problémy s matematikou a dosahujú nižšie školské výkony, majú menej pohybu, zvyšuje sa riziko obezity a častejšie sa stávajú objektami šikany.  

Chcela by som ešte zdôrazniť, že do dnešnej doby neexistujú dôveryhodné dôkazy o tom, že technológie sú pre batoľatá potrebné, ale existujú dôkazy, že v tomto vývinovom období sú vyložene neprospešné. Teraz sa prosím, na minútku zastavte v čítaní a zamyslite sa nad tým, prečo máte vy ako mama a otec potrebu dávať deťom tablety alebo mobily?

Na tieto otázky/ túto otázku hľadali odpovede/odpoveď aj výskumníci a zisťovali motiváciu rodičov, ktorí tablety a mobily s rôznymi aplikáciami  ponúkajú svojim deťom už vo veku 0-2 rokov. Výsledky boli nasledovné:

60% rodičov chce podporiť učenie detí,

28% rodičov ich ponúka ako doplnkovú činnosť pre interakciu s obľúbenou postavičkou z televízneho programu alebo knihy dieťaťa,

26% rodičov chce uspokojiť záujem a vášeň dieťaťa,

24% rodičov týmto spôsobom odmeňuje deti za dobré správanie,

13% rodičov ponúka nové aplikácie ako darček pre deti.

POČÍTAČE pre deti do 3 rokov nemajú význam.

Podľa niektorých odborníkov deti do 3 rokov by sa s technológiami nemali dostať do kontaktu vôbec. Popritom až 56 % rodičov malých detí sa domnieva, že práve využívaním moderných technológií podporia vývoj dieťaťa. Prečo psychológovia, logopédi a neurológovia neodporúčajú používanie technológií do 3 rokov vôbec?

V tomto období, teda v prvých 3 rokoch života, prebiehajú u detí dôležité vývinové procesy a nadmerné používanie technológií môže tento prirodzený vývin brzdiť. Deti sa potrebujú zoznámiť s reálnym, hmatateľným svetom a vytvárať v ňom vzťahy – to sú ich najdôležitejšie vývinové úlohy.

Vytvára sa vzťahová väzba, dieťa sa pripúta na rodiča, čo je základom tvorby ďalších vzťahov tak v detstve ako aj v dospelosti. Deje sa to tým, že rodič je fyzicky a psychicky prítomný a primerane uspokojuje potreby dieťaťa. Berie ho do náručia, nadväzuje očný kontakt, teší sa z prejavov dieťaťa, vyjadruje lásku a radosť voči nemu.

Z hľadiska zdravého psychického vývinu dieťa v období od narodenia do 3 rokov nevyhnutne  potrebuje intenzívny face to face kontakt so svojimi rodičmi.  Rodičia učia dieťa sústrediť svoju pozornosť na jednu vec, aby ju neskôr dokázalo bez problémov rozložiť na podstatné podnety. Úlohou rodičov je zabezpečiť dieťaťu dostatok podnetov pre stimuláciu, no zároveň nepreťažovať ho.

Rodičia sú aj rečovým modelom pre dieťa, ktoré si osvojuje svoj materinský jazyk. Počas komunikácie sa na seba pozerajú a dieťa sleduje pohyby úst rodiča. Dieťa počuje hlas rodiča a cíti jeho teplo, pokiaľ ho rodič drží v náručí. Prehlbuje sa ich vzťah, nakoľko prežívajú príjemné pocity a vytvárajú sa spoločné zážitky.

Dieťa potrebuje k správnemu rozvoju mozgových funkcií, ktoré riadia jeho telo, dostatok fyzickej aktivity,– vedenej, koordinovanej aj spontánnej. Bavíme sa o hre, o šantení sa, o prvých samostatných pohyboch, v ktorých sa dieťa postupne zdokonaľuje. Dôležité je, aby do spoznávania reálneho sveta mohlo dieťa zapojiť čo najviac zmyslov.

Máme vyhodiť tablety?

Niektorí zhovievavejší odborníci nevylučujú používanie zariadení ako sú tablety či smartfóny deťmi do 3 rokov, no odporúčajú držať sa určitých zásad používania. Uvádzajú, že o tom, či dieťa bude v daný moment používať technológie, má rozhodnúť rodič (nie dieťa, že si to vynucuje plačom, hnevom a pod.!).  Rovnako rodič určí, kedy sa technológie vypínajú a odkladajú v prípade mladších detí do 3 rokov.  Pri výbere aplikácie v tablete alebo mobile, či programu v televízii by mal rozhodnúť rodič podľa nasledujúcich smerníc:

Pre deti do troch rokov sú najvhodnejšie pomalšie programy zdôrazňujúce interaktivitu, ktorémotivujú deti k vydávaniu zvukov, spevu alebo tancu, aby podporili ich rečový, motorický a tým aj celkový kognitívny vývin.

Odporúča sa vyhýbať sa príliš hlučným rozprávkam, ktoré vyvolávajú v deťoch zbytočné napätie.

Ak je to možné, pozerajte televíziu s  vašimi batoľatami. Môžete s nimi nadviazať konverzáciu, odpovedať na ich zvedavé otázky, vysvetliť nepochopené detaily. 

Nikdy sa nespoliehajte len na technológie. Deti v tomto veku treba stimulovať rôznymi spôsobmi. K dispozícii máte knihy, ceruzky a papier na čarbanie, hračky, plastelínu.

Neumiestnite televízor, tablet ani mobily do detskej izby. Pozor na elektronický smog.

Čas trávený s technológiami je v každom veku nutné limitovať. Pre malé deti od 1 roku do 3 rokov sú najvhodnejšie 10-15 minútové periódy.

Ja sa stotožňuje s názorom,  že vo vychovávaní detí vo veku do 2 rokov (podľa mňa aj dlhšie) sa bez problémov zaobídete bez asistencie technológií. Deti v tomto období potrebujú vás - mamu a otca, ktorí sa zaujímajú a venujú im 100% pozornosť a tým aj kvalitný spoločný čas plný hry (s hračkami), rozprávania sa, objavovania a pohybu. Môže sa vám zdať, že napríklad v období vzdoru sú technológie úžasným pomocníkom. Prečo s tým však nesúhlasím, si môžete prečítať TU: https://www.odetoch.sk/blog/aj-vase-dieta-vzdoruje-teste-sa-z-toho

Či už patríte k odporcom alebo prívržencom využívania technológií ako pomocníkov pri výchove vašich maličkých detí, podstatným krokom  je stanoviť limity v ich používaní (najideálnejšie je začať ich používať až od 3 rokov), veľa sa rozprávať a ponúkať aj iné alternatívy trávenia voľného času. Jedine tak zabezpečíte zdravý fyzický, psychický, sociálny a emocionálny vývin detí.

 

Článok Silvii Érsekovej autorky O deťoch

Používané zdroje:

1.      M. Gregussová, M. Drobný: Deti v sieti. Ako chrániť seba a naše deti na internete. eSlovensko 2013

2.      Ako sa správať bezpečne na internete? Praktický návod pre deti a rodičov. Microsoft. Bezpečne na internete, brožúra

3.      C. Meggitt: Child Development An Illustrated Guide. Third edition 2012, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate.

4.      D. Kolibová (2017): Virtuálny svet a jeho vplyv na psychiku mladého človeka in Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ročník 51, číslo 2-3

5.      I. Škodáček (2017): Vplyv mediálnej kultúry na správanie detí a mládeže in Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ročník 51, číslo 4

6.      J. Zvěřinová, P. Janošová: Hraní počítačových her u adolescentů ve vztahu k jejich tvořivosti in Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ročník 46, číslo 2

7.      http://techandplay.org/parents-caregivers

8.      www.commercialfreechildhood.org

9.      http://www.screenfree.org/wp-content/uploads/2014/01/screentimefs.pdf