Predškoláci a technológie – čo dovoliť troj - až päťročným deťom?

Predškoláci a technológie – čo dovoliť troj - až päťročným deťom?

Technológie nesmú byť jedinou voľnočasovou aktivitou v žiadnom vekovom štádiu detí. V období predškolského veku však už môžu byť zaujímavou alternatívou k tradičným formám vypĺňania voľného času. Je nevyhnutné  stanoviť si pravidlá používania už skôr a byť dôsledným pri ich dodržiavaní.


Read More