“Od kurzu som očakávala, že budem vedieť lepšie porozumieť synovi a jeho výbušným emočným prejavom. Všetky očakávania sa naplnili. Neverila som, že sa dokážem na syna tak naladiť. Je to náročné každý deň, ale kurz veľmi pomohol”.

Edit, mama 1 dieťaťa o Kurze rodičovských zručností

"Počas kurzu som sa posúvala postupne a vnímam to ako veľmi komplexné. Celá tá myšlienka hravých polhodiniek je geniálna. Nakoniec vám to dá oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Asi to naj, je pochopenie a akceptácia voči synovi a vedomie, ze najviac záleží na vzťahu".

Lucia, mama 2 detí o Kurze rodičovských zručností

 

"Chcela som pochopiť moje dieťa a posilniť náš vzťah, čo sa vďaka kurzu podarilo. Najviac ma posunul nástroj, ako inými spôsobmi komunikovať s deťmi. Kurz by som odporučila aj iným rodičom".

Janka, mama 2 detí o Kurze rodičovských zručností

 

„Od kurzu som očakávala aspoň nejakú zmenu u môjho syna. Teraz už necítim strach a viac si   s ním rozumiem. Neskutočne mi budú naše stretnutia chýbať“.

Beata, mama 1 dieťaťa o Kurze rodičovských zručností

"Veľmi som túžila naučiť sa a dozvedieť niečo nové, iné. Moje očakávania ohľadom kurzu sa naplnili. Najviac ma posunul kolektív a reakcie druhých, či už pozitívne alebo povzbudzujúce. Zažili sme veľa praktických situácií a príkladov. Mali sme možnosť nacvičiť si reakcie. Mám pocit, že dokážem svoje dieťa viac pochopiť a počúvať“.

Miriam, mama 1 dieťaťa o Kurze rodičovských zručností

 

“Najviac ma posunulo „pomenúvanie pocitov“ a samotná polhodinka s dcérkou, čo je vlastne čas len pre nás"."Na kurz som sa prihlásila, lebo som chcela zlepšiť vzťah so svojou dcérou a naučiť sa  s ňou lepšie komunikovať. Moje očakávania sa naplnili”.

Tereza, mama 2 detí o Kurze rodičovských zručností


“Oceňujem nové a svieže postupy, easy to go".Na kurz som sa prihlásil, lebo som si chcel rozšíriť informácie a porovnať svoje predstavy, skúsenosti a stereotypy s inými. Najviac ma posunulo poznanie, že aj chalani sme pre deti dôležitý. Kurz odporúčam aj iným otcom".

Miroslav o sérii workshopov Staň sa SUPERtatom/ Kurz o výchove detí pre otcov

 

"Chcel som predovšetkým zlepšiť moju informovanosť a možné prístupy. Naplnila sa moja túžba o lepší prehľad procesu a časovej dimenzie vychovávania detí. Najviac ma posunul nástroj "3 základné kroky", ktoré sa môžu aplikovať vo výchovnom procese. Kurz by som odporučil aj iným pánom."

Peter o sérii workshopov Staň sa SUPERtatom/ Kurz o výchove detí pre otcov


“Nemala som očakávania, som však milo prekvapená. Najviac ma posunulo vnímanie môjho syna počas kurzu a komunikácia s ním. Rada odporúčam ďalej“.

Eva, mama 2 detí o Kurze rodičovských zručností

 

“Chcel som sa dozvedieť tipy, triky ak na deti, dostať feedback na svoje otcovské počiny a skúsiť nové prístupy k výchove. Väčšina mojich očakávaní sa naplnila, na svojej strane však vnímam priestor na intenzívnejšie skúšanie a používanie nových prístupov. Najviac ma posunul nástroj ako pracovať s emóciami detí. Kurz odporúčam ďalej”.

Dominik o sérii workshopov Staň sa SUPERtatom/ Kurz o výchove detí pre otcov