Tento 5-týždňový kurz vám umožní získať náhľad do pozadia výchovy detí a pomôže vám lepšie pochopiť správanie vašich detí. Na kurze získate praktické tipy a užitočné nástroje, ako na deti čo najlepšie reagovať. Kurz je určený pre každého otca, ktorý chce vychovávať svojho syna a svoju dcéru čo najlepšie.

Chcel som sa dozvedieť tipy, triky ak na deti, dostať feedback na svoje otcovské počiny a skúsiť nové prístupy k výchove. Väčšina mojich očakávaní sa naplnila, na svojej strane však vnímam priestor na intenzívnejšie skúšanie a používanie nových prístupov. Najviac ma posunul nástroj ako pracovať s emóciami detí. Kurz odporúčam ďalej.

Dominik, otec 3 dcér

Chcete lepšie rozumieť správaniu vašich detí? Chcete inak reagovať? Chcete vedieť, prečo reagujete spôsobom, akým nechcete? Prečo je dôležité držať sa svojich zásad a prečo je to také ťažké?

Viete si predstaviť, že budete vedieť s pokojom reagovať na vaše nahnevané alebo vzdorovité dieťa?  Viete si predstaviť, že bude samostatnejšie a ochotnejšie s vami spolupracovať? Viete si predstaviť, že si budete viac vedomí svojej dôležitej roly otca?  Viete si predstaviť, že budete vedieť motivovať vaše dieťa bez používania odmien? Viete si predstaviť, že vo výchove nebudete musieť používať tresty?

Najviac ma posunuli rady lektorky a opakovanie vecí, ktoré fungujú. Workshopy budem odporúčať ďalej.

Peter, otec 3 detí

Ak vás už prestalo baviť kričať na svoje deti, neustále počúvať ich hádky a konflikty, opakovať vaše požiadavky miliónkrát a pozerať sa na to, ako sa vzdávajú a mrnčia, ak máte pocit, že nemáte nervy na vaše deti, ak chcete vychovávať samostatné a sebaisté deti, ak sa chcete vyhnúť trestaniu detí a hľadáte iné možnosti, tak tento intenzívny a praktický 5-týždňový kurz je práve pre vás. V jednej skupine môže byť maximálne 5 otcov.

Absolvovanie kurzu vám pomôže získať lepšie riadenie výchovy bez toho, aby ste boli príliš autoritatívny alebo liberálny. Budete otcom, ktorého deti budú viac rešpektovať, a súčasne budete zábavným a chápajúcim priateľom vašich detí.

Počas kurzu pracujete pod vedením lektorky. Máte podporu skupiny. Každý týždeň pracujete s konkrétnym psychologickým výchovným nástrojom. Svoje vedomosti zavádzate do praxe. Z naučených vedomostí a nástrojov čerpáte počas celého detstva vašich detí. Po ukončení kurzu používate výchovné nástroje ďalej so všetkými deťmi.

Chcel som predovšetkým zlepšiť moju informovanosť a možné prístupy. Naplnila sa moja túžba o lepší prehľad procesu a časovej dimenzie vychovávania detí. Najviac ma posunul nástroj "3 základné kroky", ktoré sa môžu aplikovať vo výchovnom procese. Kurz by som odporučil aj iným pánom.

Peter, otec dcérky

Čo môžete očakávať?

  • Zmení sa váš pohľad na seba, na otcovstvo a na svoju rolu.

  • Získate iný pohľad na vaše deti, hlavne na ich správanie a reakcie.

  • Budete mať lepší, hlbší a pozitívnejší vzťah s vašimi deťmi.

  • Budete vedieť zadávať hranice, byť dôsledný, netrestať a naučiť dieťa znášať zodpovednosť za svoje správanie.

  • Budete vedieť oceniť správanie svojich detí, získať ich k spolupráci, budovať ich sebavedomie a viesť ich k samostatnosti.

  • Budete sa cítiť lepšie vo svojej role otca.

  • Budete vedieť riešiť aj náročné situácie.

  • Osvojíte si niektoré dôležité poznatky zo psychológie detí, ktoré vám pomôžu lepšie rozumieť situáciám a správaniu vašich detí.

  • Nebudete mať výčitky, keď niečo urobíte vo výchove zle.

  • Budete mať v rukách praktické výchovné nástroje.

Počas jednorázových konzultácií alebo poradenstva síce získate náhľad na svoju situáciu a preberieme možnosti riešenia týchto situácií, no v reálnom živote sa môžete stretávať s prekážkami, ktoré vás môžu odradiť. Kurz o výchove detí pre otcov vám poskytne informácie o pozadí správania vašich detí a praktické výchovné nástroje. Počas 5 týždňov pracujete pod vedením lektorky a podpory ostatných účastníkov - otcov.

Oceňujem nové a svieže postupy, easy to go". Na kurz som sa prihlásil, lebo som si chcel rozšíriť informácie a porovnať svoje predstavy, skúsenosti a stereotypy s inými. Najviac ma posunulo poznanie, že aj chalani sme pre deti dôležitý. Kurz odporúčam aj iným otcom.

Miroslav, otec 3 detí

Tento kurz je pre vás, ak:
máte pocit, že strácate nervy pri výchove detí,
chcete vychovávať inak, ako ste boli vychovávaní vy a hľadáte vašu cestu,
nechcete trestať, ale chcete naučiť vaše deti zodpovednosti,
chcete viesť vaše deti k väčšej samostatnosti,
chcete mať bližší, priateľskejší vzťah s vašimi deťmi,
chcete zapojiť aktívne do výchovy,
občas máte pocit, že ste zlý otec,
chcete zvládať pocity vašich detí,
chcete vedieť, ako reagovať na vaše nahnevané alebo smutné deti, aby cítili, že im rozumiete,
vzďaľujete sa od vašich detí alebo sa neviete na seba naladiť, 
ste už skúšali všetko - a nič nefunguje,
hľadáte cestu, ako si byť bližší s vašimi deťmi,
už neviete ako ďalej vo výchove,
jednoducho sa len chcete zdokonaľovať vo svojich otcovských - rodičovských zručnostiach.

Témy jednotlivých stretnutí:

Akú rolu má otec vo výchove synov?
Akú rolu má otec vo výchove dcér?
Ako reagovať na silné pocity vašich detí?
Ako nechváliť a oceniť?
Ako viesť deti k samostatnosti a nezávislosti?
Ako získať deti k spolupráci?
Ako ich lepšie motivovať?
Ako efektívne zadávať hranice?
Ako netrestať a čo namiesto toho?

Vaše očakávania sa budú plniť už od prvého stretnutia, kde získate nové výchovné nástroje. Maximálne 5 účastníkov v jednej skupine.

Cena: 175,-  Eur (záväzná prihláška platí po uhradení 50% účastníckeho poplatku)

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte ma na: +421 905 701 485

Svoje miesto si môžete rezervovať cez kontaktný formulár na www.odetoch.sk 

Kurz otvorím v prípade 3 účastníkov.

Teším sa, že budem súčasťou vášho rastu a spokojnosti v rodine.


Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa cenníka. Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky. Poskytujem služby v oblasti osobnostného rozvoja a zdravého životného štýlu.