Kurz rodičovských zručností: vnímavý rodič- NOVÉ TERMÍNY

Kurz PRÁVE PREBIEHA.

Nový kurz začíname 16. apríla 2019 v Bratislave.

10-týždňový praktický tréningový program pre rodičov (alebo tzv. filiálna terapia) vám umožní lepšie spoznať seba a svoje dieťa, a tým prehĺbiť váš vzájomný vzťah cez špeciálne hrové stretnutia u vás doma. Takisto budete vedieť lepšie zvládať náročnejšie výchovné situácie. Svoje deti naučíte prekonávať ťažké obdobia a podporíte ich sebadôveru. Vy ako mama a otec budete lepšie rozumieť správaniu, pocitom a potrebám vašich detí.

Viete si predstaviť, že by ste sa dokázali na vášho syna alebo vašu dcéru empatickejšie naladiť? Viete si predstaviť, že vaše dieťa prestane s vami bojovať? Viete si predstaviť, že bude ochotnejšie plniť každodenné rutiny a bude s vami spolupracovať pričom nestratí vlastnú osobnosť? Viete si predstaviť, že vaše dieťa sa vám cez hru zdôverí so svojimi trápeniami a vy mu budete vedieť poskytnúť podporu? Viete si predstaviť, že sa budete zameriavať na silné stránky vášho dieťaťa a takto budovať jeho sebadôveru?

Ak vás už nebaví opakovať vášmu dieťaťu všetko stokrát, ak máte pocit, že trávite s ním málo času alebo sa neviete na seba vzájomne naladiť, alebo prežívate náročnejšie obdobie života, tak tento 10- týždňový zážitkový kurz, ktorý ukáže iný pohľad na výchovu a bytie s deťmi je práve pre vás. V jednej skupine môže byť maximálne 5 rodičov.

Kurz vám pomôže vrátiť riadenie výchovy do vašich rúk, prehĺbiť vzťah s vaším dieťaťom a posilniť jeho sebadôveru, zvládať určovanie hraníc a pravidiel a okrem toho budete zvládať aj emócie vašich detí. Počas kurzu intenzívne pracujete pod vedením lektorky. Máte podporu skupiny. V skupine je dôvernosť informácií samozrejmosťou. Pracujete s vaším synom alebo dcérou u vás doma raz týždenne 30 minút. Osvojenú filozofiu, princípy a nástroje môžete používať počas celého detstva vášho potomka. Po ukončení kurzu môžete začať pracovať aj s vašimi ďalšími deťmi. Získate väčšiu istotu a dôveru vo svoje rodičovské zručnosti a posilníte vaše silné stránky.

Čo môžete očakávať?

 • Zmení sa váš pohľad na vaše dieťa, budete ho vnímať pozitívnejšie, zlepší sa alebo sa posilní váš vzťah.

 • Budete sa cítiť ako kompetentný rodič, ktorý dokáže riešiť aj náročné situácie.

 • Osvojíte si poznatky zo psychológie detí, ktoré vám umožnia byť empatickejším.

 • Budete vedieť lepšie zvládať obdobie vzdoru.

 • Pripravíte sa na pubertu.

 • Budete vedieť ako pomôcť vašim deťom, keď sú frustrované, nahnevané, osamelé, keď majú nejaké ťažkosti v škôlke, v škole alebo v rodine.

 • Budete pokojnejší a sebaistejší rodič.

 • Budete presne vedieť, koľko času tráviť s vaším dieťaťom, aby psychický vývin prebiehal zdravo.

 • Nebudete mať výčitky, keď niečo urobíte vo výchove zle.

 • Budete pokojnejšie riešiť náročnejšie výchovné situácie.

Počas jednorázových konzultácií alebo poradenstva síce získate náhľad na svoju situáciu a preberieme možnosti riešenia týchto situácií, no v reálnom živote sa môžete stretávať s prekážkami, s „nepodporou“ partnera alebo rodičov, čo môže viesť k frustrácii z neúspechu a ďalšieho zlyhania. Kurz rodičovských zručností vás počas 10 týždňov bude podporovať v osobe lektorky a ostatných účastníkov. Dokonca si môžete nadviazať priateľské vzťahy s podobne rozmýšľajúcimi rodičmi.

Všetky termíny 10- týždňového kurzu nájdete tu:

 1. 16. apríla

 2. 23. apríla

 3. 30. apríla

 4. 7. mája

 5. 14. mája

 6. 21. mája

 7. 28. mája

 8. 4. júna

 9. 11. júna

 10. 18. júna

BONUSOVÉ STRETNUTIE ZDARMA podľa záujmu účastníkov kurzu. Utorok od 18:00 do 19:30.

Môžete sa prihlásiť. Mám 3 voľné miesta. Začíname: 16. apríla 2019.

Tento kurz je pre vás, ak:

máte pocit, že sa nedokážete dostatočne naladiť na vašu dcéru alebo vášho syna nech robíte čokoľvek,
skúšali ste už všetko - a nič nefunguje, neviete ako ďalej, máte príliš veľa informácií a neviete čím sa riadiť,
ste frustrovaní a máte pocit, že ste zlý rodič,
máte pocit, že sa od nej alebo od neho vzďalujete a nerozumiete si tak ako si predstavujete,
vaše dieťa nastúpilo do škôlky alebo do školy a ťažko sa adaptuje,
vaše dieťa nerozpráva, pocikáva sa, odmieta jedlo, je permanentne zle naladené,
ste si všimli väčšie zmeny v nálade alebo správaní vášho syna alebo vašej dcéry za posledné mesiace,
hľadáte cestu, ako si byť bližší s vašimi deťmi ešte viac,
sa narodil súrodenec, alebo čakáte bábätko a chcete sa vyvarovať ťažkostiam,
je vaše dieťa „neposlušné“, bije sa, sú na neho permanentne sťažnosti,
hľadáte možnosti ako zvládať náročné situácie inak ako vaši rodičia, alebo lepšie ako ich zvládate teraz,

Témy jednotlivých stretnutí:

Ako byť viac empatický a prečo ľútosť deťom nepomáha?
Ako môže stopercentná pozornosť zlepšiť vzťah a správanie dieťaťa? Čo to znamená 100%-ná pozornosť?
O čom sú hrové stretnutia? Prečo je hra taká účinná?
Ako a prečo nastoliť hranice a ako byť dôsledný?
Čo robiť, keď zadávanie hraníc nefunguje?
Chyby sú prirodzenou súčasťou života.
Samostatnosť detí - prečo a ako na to?
Prečo nechváliť a čo namiesto toho
Ako netrestať a čo namiesto trestov?
Ako byť dôsledný?
Prečo sa nebáť pocitov dieťaťa? Ako ho naučiť vyrovnať sa s nimi?
Sila neverbálnej komunikácie a ticha.

Vaše očakávania sa budú plniť už počas kurzu, získate vyššiu sebadôveru už po prvých stretnutiach.

Maximálne 5 účastníkov v jednej skupine. Kurz je vhodný pre rodičov, ktorí vychovávajú 2-8-ročné deti. Získajte praktické zručnosti, nielen teoretické vedomosti.

Miesto: Košická 52/A, Bratislava 821 08, priestory Inštitútu Terapie Hrou

Cena: 219,-  Eur (záväzná prihláška platí po uhradení 50% účastníckeho poplatku)

Ak máte ďalšie otázky kontaktujte ma na: +421 905 701 485

Svoje miesto si môžete rezervovať cez kontaktný formulár na www.odetoch.sk Odporúčam rezervovať si miesto už teraz.

Voľné sú posledné miesta!

Teším sa, že budem súčasťou vášho rastu a spokojnosti v rodine.

Špeciálne pre otcov

Špeciálne pre otcov

 

Kurz o výchove deti pre otcov: Staň sa SUPERtatom

Nový kurz otváram 13. marca 2019.

POSLEDNÉ 2 voľné miesta!!!

Tento 5-týždňový kurz vám umožní získať náhľad do pozadia výchovy detí a pomôže vám lepšie pochopiť správanie vašich detí. Na kurze získate praktické tipy a užitočné nástroje, ako na deti čo najlepšie reagovať. Kurz je určený pre každého otca, ktorý chce vychovávať svojho syna a svoju dcéru čo najlepšie.

Chcete lepšie rozumieť správaniu vašich detí? Chcete inak reagovať? Chcete vedieť, prečo reagujete spôsobom, akým nechcete? Prečo je dôležité držať sa svojich zásad a prečo je to také ťažké?

Viete si predstaviť, že budete vedieť s pokojom reagovať na vaše nahnevané alebo vzdorovité dieťa?  Viete si predstaviť, že bude samostatnejšie a ochotnejšie s vami spolupracovať? Viete si predstaviť, že si budete viac vedomí svojej dôležitej roly otca?  Viete si predstaviť, že budete vedieť motivovať vaše dieťa bez používania odmien? Viete si predstaviť, že vo výchove nebudete musieť používať tresty?  

Ak vás už prestalo baviť kričať na svoje deti, neustále počúvať ich hádky a konflikty, opakovať vaše požiadavky miliónkrát a pozerať sa na to, ako sa vzdávajú a mrnčia, ak máte pocit, že nemáte nervy na vaše deti, ak chcete vychovávať samostatné a sebaisté deti, ak sa chcete vyhnúť trestaniu detí a hľadáte iné možnosti, tak tento intenzívny a praktický 5-týždňový kurz je práve pre vás. V jednej skupine môže byť maximálne 5 otcov.

Termíny stretnutí:

 1. 13. marca

 2. 20. marca

 3. 27. marca

 4. 3. apríla

 5. 10. apríla

Absolvovanie kurzu vám pomôže získať lepšie riadenie výchovy bez toho, aby ste boli príliš autoritatívny alebo liberálny. Budete otcom, ktorého deti budú viac rešpektovať, a súčasne budete zábavným a chápajúcim priateľom vašich detí.


Počas kurzu pracujete pod vedením lektorky. Máte podporu skupiny. Každý týždeň pracujete s konkrétnym psychologickým výchovnám nástrojom. Svoje vedomosti zavádzate do praxe. Z naučených vedomostí a nástrojov čerpáte počas celého detstva vašich detí. Po ukončení kurzu používate výchovné nástroje ďalej so všetkými deťmi.

Čo môžete očakávať?

 • Zmení sa váš pohľad na seba, na otcovstvo a na svoju rolu.

 • Získate iný pohľad na vaše deti, hlavne na ich správanie a reakcie.

 • Budete mať lepší, hlbší a pozitívnejší vzťah s vašimi deťmi.

 • Budete vedieť zadávať hranice, byť dôsledný, netrestať a naučiť dieťa znášať zodpovednosť za svoje správanie.

 • Budete vedieť oceniť správanie svojich detí, získať ich k spolupráci, budovať ich sebavedomie a viesť ich k samostatnosti.

 • Budete sa cítiť lepšie vo svojej role otca.

 • Budete vedieť riešiť aj náročné situácie.

 • Osvojíte si niektoré dôležité poznatky zo psychológie detí, ktoré vám pomôžu lepšie rozumieť situáciám a správaniu vašich detí.

 • Nebudete mať výčitky, keď niečo urobíte vo výchove zle.

 • Budete mať v rukách praktické výchovné nástroje.

Počas jednorázových konzultácií alebo poradenstva síce získate náhľad na svoju situáciu a preberieme možnosti riešenia týchto situácií, no v reálnom živote sa môžete stretávať s prekážkami, ktoré vás môžu odradiť. Kurz o výchove detí pre otcov vám poskytne informácie o pozadí správania vašich detí a praktické výchovné nástroje. Počas 5 týždňov pracujete pod vedením lektorky a podpory ostatných účastníkov - otcov.

Tento kurz je pre vás, ak:
máte pocit, že strácate nervy pri výchove detí,
chcete vychovávať inak, ako ste boli vychovávaní vy a hľadáte vašu cestu,
nechcete trestať, ale chcete naučiť vaše deti zodpovednosti,
chcete viesť vaše deti k väčšej samostatnosti,
chcete mať bližší, priateľskejší vzťah s vašimi deťmi,
chcete zapojiť aktívne do výchovy,
občas máte pocit, že ste zlý otec,
chcete zvládať pocity vašich detí,
chcete vedieť, ako reagovať na vaše nahnevané alebo smutné deti, aby cítili, že im rozumiete,
vzďaľujete sa od vašich detí alebo sa neviete na seba naladiť, 
ste už skúšali všetko - a nič nefunguje,
hľadáte cestu, ako si byť bližší s vašimi deťmi,
už neviete ako ďalej vo výchove,
jednoducho sa len chcete zdokonaľovať vo svojich otcovských - rodičovských zručnostiach.

Témy jednotlivých stretnutí:

Akú rolu má otec vo výchove synov?
Akú rolu má otec vo výchove dcér?
Ako reagovať na silné pocity vašich detí?
Ako nechváliť a oceniť?
Ako viesť deti k samostatnosti a nezávislosti?
Ako získať deti k spolupráci?
Ako ich lepšie motivovať?
Ako efektívne zadávať hranice?
Ako netrestať a čo namiesto toho?

Vaše očakávania sa budú plniť už od prvého stretnutia, kde získate nové výchovné nástroje.

Maximálne 5 účastníkov v jednej skupine.

Cena: 175,-  Eur (záväzná prihláška platí po uhradení 50% účastníckeho poplatku)

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte ma na: +421 905 701 485

Svoje miesto si môžete rezervovať už TERAZ cez kontaktný formulár na www.odetoch.sk 

Teším sa, že budem súčasťou vášho rastu a spokojnosti v rodine.