O deťoch a o mne

O deťoch a o mne

Internetový portál O deťoch poskytuje informácie o psychológii detí a výchove. Organizujeme kurzy a workshopy pre rodičov, ktoré sú praktické. Na káve so psychologičkou sa rozprávame o témach, ktoré vás zaujímajú a dostanete odpovede aj na vaše otázky. Sprevádza vás Silvia Érseková, vyštudovaná psychologička, autorka a lektorka workshopov Staň sa SUPERtatom, lektorka Kurzu rodičovských zručností.

Read More

Máte doma nadané dieťa?

Máte doma nadané dieťa?

Nadané dieťa môže do rodiny aj školy priniesť veľa nových podnetov. Ich záujem, zvedavosť a otázky nás tiež podnietia k tomu, aby sme sa na svet pozerali inak. Buďme otvorení talentom a inakosti našich detí. Vnímajme nadané deti ako obohatenie.

Očami Luly píše pre vás Lula:

Som Lucia Ploczeková. Som manželka, matka, kamarátka, optimistická duša a v práci pani učiteľka. Vždy som sa laicky zaujímala o psychológiu dieťaťa. Pochopiť jeho podstatu, byť mu tak bližšie, či vedieť pomôcť.

Read More

Predškoláci a technológie – čo dovoliť troj - až päťročným deťom?

Predškoláci a technológie – čo dovoliť troj - až päťročným deťom?

Technológie nesmú byť jedinou voľnočasovou aktivitou v žiadnom vekovom štádiu detí. V období predškolského veku však už môžu byť zaujímavou alternatívou k tradičným formám vypĺňania voľného času. Je nevyhnutné  stanoviť si pravidlá používania už skôr a byť dôsledným pri ich dodržiavaní.


Read More

Tablety pre batoľaťá – áno alebo nie?

Tablety pre batoľaťá  – áno alebo nie?

56 % rodičov malých detí sa domnieva, že moderné technológie podporia vývoj dieťaťa. No je ich domnienka oprávnená/správna? Ak ste rodičmi detí vo veku od 0 do  3 rokov, tak tento článok je práve pre vás. Nájdete v ňom pekne pohromade všetky dôležité informácie, ktoré Vám pomôžu pri rozhodovaní sa, či a kedy pustiť svoje dieťa k výdobytkom dnešnej doby.

Read More

Prečo sa bojíme obdobia vzdoru? + 13 tipov ako ho prežiť

Prečo sa bojíme obdobia vzdoru? + 13 tipov ako ho prežiť

Práve v tomto období na rodičov čaká náročná, avšak krásna práca vo vychovávaní detí. Rada by som vám uviedla 13 tipov, ako ho prežiť, čo môže pomôcť vám a vašim deťom, aby ste naplnili úlohy tohto dôležitého vývinového obdobia. Uvedomte si, o čom naozaj „obdobie vzdoru“ je, teda čo je v jeho pozadí.

Read More

Deti sú naším zrkadlom. Čo robiť aby sa nám náš obraz v ňom páčil?

Deti sú naším zrkadlom. Čo robiť aby sa nám náš obraz v ňom páčil?

Kedy začnú deti preberať naše návyky a naše správanie? Kedy sa začne formovať detská osobnosť a ako ich môžeme naučiť naše hodnoty?

Deti sa učia pozorovaním, napodobňovaním, rodič slúži ako príklad. Z tohto logicky vyplýva, že ak chcete, aby vaše dieťa niečo robilo, robte to aj vy. Ak nechcete, aby niečo robilo, nerobte to ani vy.

Read More

Kurz rodičovských zručností

Kurz rodičovských zručností

Malá skupina rodičov sa pravidelne stretáva raz týždenne s lektorkou, kde sa preberá psychologické pozadie výchovy, potreby detí a formy reakcií, ktoré sú najviac nápomocné z pohľadu vzťahu rodič-dieťa. Rodičia majú možnosť natrénovať si svoje nové zručnosti za podpory skupiny, pripraviť sa na náročné situácie, ktoré doma môžu nastať/očakávať.

Read More